Vestby Korforening ble stiftet 12.november 1937 og var dengang et rent damekor. Senere ble det et blandet kor, der repertoaret for det meste var kirkelig. Det ble mange kirkekonserter på den tiden! Vestby kommune vokste, flere sangere kom til og sangene ble lettere og mer ”folkelige”. I løpet av de siste 20 årene har koret hatt egne cabareter og konserter. Mye arbeid ble lagt ned i dette, og med egne solister ble det flere suksesser og fulle hus!