Vestby korforening er et blandakor med omtrent 25 medlemmer i stemmegruppene sopran, alt, tenor og bass. Vi synger rytmisk musikk bestående av sanger fra både pop- , rock- og jazzverden. Les mer om repertoaret vårt her

En kjær tradisjon er vår faste julekonsert som finner sted hvert år den 23. desember i Vestby kirke. En stemningfull konsert der julefreden virkelig senker seg.

Vi er medlem av Norges Korforbund, distrikt Oslo-Akershus.