Fordi vi har et godt, sosialt og inkluderende miljø

Vestby Korforening ble stiftet 12.november 1937 og var den gang et rent damekor. Senere ble det et blandet kor, der repertoaret for det meste var kirkelig. Det ble mange kirkekonserter på den tiden! Vestby kommune vokste, flere sangere kom til og sangene ble lettere og mer ”folkelige”. I løpet av de siste 20 årene har koret hatt egne cabareter og større og mindre konserter. Vår faste julekonsert på lille julaften er en kjær tradisjon.

I dag har vi ca 25 sangglade medlemmer i stemmegruppene sopran, alt, bass og tenor.