Medlemmer

Her er en liste over korets medlemmer pr. desember 2018

Dirigent

Eli-Anne Enderød

Første sopran

Eva Therese Blystad-Almli

Veronica Helen Hussey

Frøydis Fjellstad

Unnie Høigaard

Ingvild Støkken

Andre sopran

Borghild Moan

Rakel Svae Æsøy

Hildegunn Bergvik

Sunniva Bergvik

Erle Liliane Wesenlund Sæther

Christel Armid Nilsen

Første alt

Aud Johanne Furset Hagen

Liv Kristiansen

Bjørg Skaane

Andre alt

Bodil Andreassen

Gunn Tangen Jensen

Inger Rønneberg

Tenor

Frode Næsse

Torfinn Fongen

Jan Bakke

Første bass

Ivar Fredsrud

Harald Støkken

Andre bass

Frank Lunde

Rolf Syversen

Leif Brekke